เรื่องสุขภาพทางเพศ ที่ควรให้ความใส่ใจ

เรื่องสุขภาพทางเพศจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกละเลยอีกต่อไป ซึ่งเห็นได้จากองค์การอนามัยโลกยังพิจารณาให้สุขภาพทางเพศเป็นมิติสำคัญของสุขภาพและคือความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ จากแต่ก่อนที่มีเพศสัมพันธ์แบบสนุกๆไม่ค่อยสนใจผลที่ตามมาเท่าไร ตอนนี้อาจต้องคำนึงถึงเรื่องนี้แล้ว โดยเฉพาะเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น “ไมเคิล McGee, MEd, ผู้ศึกษาด้านสุขภาพทางเพศที่ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำและเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก Montclair State University ในเมือง Montclair รัฐนิวเจอร์ซีย์ ได้กล่าวว่า ” สุขภาพทางเพศเป็นมิติสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์มาก ” ” ประชาชนมีสิทธิที่จะมีสุขภาพทางเพศที่ดี ได้รับข้อมูลสุขภาพทางเพศที่ถูกต้อง และได้รับนโยบายที่สนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพทางเพศที่ดี ” ข้อควรรู้เรื่องสุขภาพทางเพศ 1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเพศ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรแห่งความปรารถนา การกระตุ้น และการตอบสนองเพื่อช่วยเพิ่มสุขภาพทางเพศ 2. ปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ สุขภาพทางเพศ ทางเลือกในการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ และขั้นตอนในการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพพร้อมๆกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ดี 3. ปัญหาช่องคลอดแห้ง อันเกิดจากผู้หญิงต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่นการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรหรืออยู่ในช่วงวัยหมดประจำเดือน ซึ่งพวกเขาอาจพบกับการขาดสารหล่อลื่นในช่องคลอดนี้ได้… Continue Reading